Aktivnosti
JAVNI POZIV ZA PRIJAVO PROJEKTOV BANKE POVEZOVANJ
8. 5. 2017
23:59
MKC Maribor, Ob železnici 16, 2000 Maribor

Mladinski kulturni center Maribor v okviru projekta Delat grem! razpisuje Javni poziv za prijavo projektov Banke povezovanj.

Namen poziva je spodbuditi razvoj, povezovanje in uresničitev idej mladih za pridobitev znanj in kompetenc za večjo zaposljivost in zaposlenost. V tem procesu pa jim želimo nuditi pomoč ter finančno in mentorsko podporo.

Projekti morajo biti prijavljeni, načrtovani in izvedeni s strani mladih, njihova izvedba pa vezana na Podravsko ali Pomursko regijo. Projektne aktivnosti prijavljene na pozivu morajo biti izvedene najkasneje do 18. 6. 2017. Vrednost posameznega projekta je do 500EUR bruto.

Na poziv se lahko prijavijo posamezniki, pari ali skupine, v starosti med 15. in 29. letom, ki niso v delovnem razmerju, pri čemer mora biti prijavitelj star najmanj 18 let.

Katera specifična področja naslavlja poziv, več informacij o prijavi in oddaji prijavnice pa najdete v spodaj priloženih priponkah, kakor tudi besedilo poziva, prijavnico in priloge. V celotnem poteku bo prijaviteljem na voljo mentorska ekipa Banke povezovanj.

Izpolnjeno prijavnico s prilogami pošljite po pošti na naslov MKC Maribor, Ob železnici 16, 2000 Maribor, do 8. 5. 2017, s pripisom »Za Banko povezovanj«. Dodatne informacije v zvezi s pozivom dobite na elektronskem naslovu andrej.gulic@mkc.si (Andrej Gulič, vodja projekta Delat grem!).

Da bo prijava na poziv lažja, organiziramo usposabljanje Projektno vodenje za prijavitelje projektov (4.-5. 5. 2017) in Delovno srečanje (25. 4. 2017), ki sta namenjena podpori in spremljanju prijaviteljev od priprave prijave na poziv, priprave na izvedbo, izvedbo in evalvacijo projekta. Več informacijo o usposabljanju najdete: tukaj. Rok za prijavo je 3. 5. do 12. ure.

Vabljeni k prijavi!

Ekipa Delat grem!

 

Javni poziv Banke povezovanj

Besedilo javnega poziva Banke povezovanj

Prijavnica

Priloga 1 – Finančni načrt

Priloga 2 – Potrdilo o sodelovanju s partnersko organizacijo

Priloga 3 – Izjava o sodelovanju v skupini

 

 

O projektu:

Projekt Delat grem! poteka pod okriljem Mladinskega kultnega centra Maribor in mladim ponuja sklope različnih usposabljanj, skozi katera imajo udeleženci možnost krepiti različna znanja in kompetence ter tako povečati možnosti za svojo zaposljivost. Usposabljanja sodijo vsebinsko tako na področje osebne rasti in asertivnosti, kot tudi na področje praktičnih usposabljanj, vezanih na razvoj idej, ki jih imajo mladi, srečanja s potencialnimi delodajalci ter možnosti opravljanja usposabljanj pri različnih delodajalcih.

Projekt je razdeljen na tri vsebinske sklope: Knjižnica znanj, Banka povezovanj ter Razvijanje mladih sanj, vsak izmed njih pa bo mladim ponudil svojevrstna usposabljanja. Aktivnosti projekta se bodo v sodelovanju s partnersko organizacijo, Mladinskim svetom Lendava, izvajale tudi v Pomurski regiji. Ob tem pa je v program aktivno vpetih še 19 organizacij iz različnih področjih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

#delatgrem!
sledi nam page-na
socialnih omrežjih