Aktivnosti
SKLOP USPOSABLJANJ: KAKO SE PREDSTAVIM
8. 5. - 25. 5. 20a8
10.00
MKC Maribor, Ob železnici 16, Maribor

SKLOP USPOSABLJANJ: KAKO SE PREDSTAVIM

V mesecu maju se bomo na usposabljanjih posvetili raziskovanju osebnih in poklicnih želja ter načinov kako se predstaviti različnim delodajalcem.

Začenjamo s Sonjo Čandek (TiPovej!) na uvodnih srečanjih:

  • Torek, 8. 5., ob 10.00 – Kdo sem, kam grem in kakšna je moja pot (1. del)
  • Četrtek, 10. 5., ob 10.00 – Kdo sem, kam grem in kakšna je moja pot (2. del)

Nadaljujemo pa z urjenjem veščin dobre osebne predstavitve delodajalcem z Majo Lamberger Khatib:

  • Ponedeljek, 14. 5., ob 10.00 – Kako se predstavim delodajalcu
  • Četrtek, 17. 5., ob 10.00 – Življenjepis in vloga (1. del)
  • Petek, 18. 5. ob 9.00 – Življenjepis in vloga (2. del)
  • Četrtek, 24. 5. ob 10.00 – Video življenjepis (1. del) 
  • Petek, 25. 5. ob 10.00 – Video življenjepis (2. del)
  • Ponedeljek, 28. 5. ob 10.00 – Razgovor za delo

Vsa usposabljanja se bodo odvila v 1. nadstropju MKC Maribor, Ob železnici 16, Maribor. Da bi od usposabljanj lahko odnesli kar se da veliko, je zaželeno, da se udeležite celotnega sklopa usposabljanj, je pa možna udeležba tudi na posameznih srečanjih.

Za več informacij o usposabljanju ali projektu smo dosegljivi na tanja.veber@mkc.si ali 051 659 929.

Usposabljanja so namenjena mladim med 15. in 29. letom, ki niso v delovnem razmerju.

Vabljeni!

 

O projektu Delat grem!:

Projekt Delat grem! poteka pod okriljem Mladinskega kulturnega centra Maribor in mladim ponuja sklope različnih usposabljanj, skozi katera imajo udeleženci možnost krepiti različna znanja in kompetence ter tako povečati možnosti za svojo zaposljivost. Usposabljanja sodijo vsebinsko tako na področje osebne rasti in asertivnosti, kot tudi na področje praktičnih usposabljanj, vezanih na razvoj idej, ki jih imajo mladi, srečanja s potencialnimi delodajalci ter možnosti opravljanja usposabljanj pri različnih delodajalcih.

Projekt je razdeljen na tri vsebinske sklope: Knjižnica znanjBanka povezovanj ter Razvijanje mladih sanj, vsak izmed njih pa bo mladim ponudil svojevrstna usposabljanja. Aktivnosti projekta se bodo v sodelovanju s partnersko organizacijo, Mladinskim svetom Lendava, izvajale tudi v Pomurski regiji. Ob tem pa je v program aktivno vpetih še 19 organizacij iz različnih področij.

Za več vtisov o našem delu na projektu lahko obišče:

#delatgrem!
sledi nam page-na
socialnih omrežjih