Aktivnosti
USPOSABLJANJE: RETORIKA IN MREŽENJE
13. 4. - 7. 5. 2018
10.00
MKC Maribor, Ob železnici 16, Maribor & na terenu

USPOSABLJANJE: RETORIKA IN MREŽENJE

Ste se že kdaj znašli v situaciji, ko ste se spraševali na kak način pristopiti in navezati stik, kako se dobro predstaviti, kako se primerno urediti za nek dogodek, ali pa na primer ali se spodobi, da prvi vzamete hrano na javnem dogodku? Ker verjamemo, da smo se vsi že kdaj znašli v podobnih dilemah, pripravljamo 6 zaporednih srečanj s področja mreženja. Na praktičen način se bomo spoznavali z osnovami poslovne komunikacije, oblikami komuniciranja, kako se vesti na javnih dogodkih ter kasneje naučeno tudi preizkusili v praksi.

Začeli bomo s sklopom 4 srečanj na MKC Maribor (Ob železnici 16, Maribor; 1. nadstropje):

 • Petek, 13.  4. ob 10.00: Poslovna komunikacija oz. posebnosti komuniciranja v poslovnem svetu
 • Četrtek, 19. 4. ob 9.00: Kje, kdo, kako in zakaj komuniciramo oz. komunikacijski proces, mreže, vloge in kanali
 • Ponedeljek, 23. 4. ob 9.00: Kako, s čim in skozi kaj komuniciram oz. različne oblike komuniciranja (pisno, ustno, neverbalno) in vrste komuniciranja (pogajanja, predstavitev, sestanek in poslovni razgovor)
 • Sreda, 25. 4. ob 9.00: Obleka naredi človeka (mar res?) oz. poslovni bonton in estetika ter etika komuniciranja

Temu bo sledil obisk javnega dogodka po vaši želji, zaključili bomo pa v ponedeljek, 7. 5., ob 10.00: Follow-up ali delimo spoznanja z drugimi (prav tako na MKC Maribor).

Skozi usposabljanja nas bosta popeljali mag. Natalie C. Postružnik in Irena Dobnik, ki delujeta v okviru podjetja Insights.

Da bi od usposabljanj lahko odnesli kar se da veliko, je zaželeno, da se udeležite celotnega sklopa usposabljanj, je pa možna udeležba tudi na posameznih srečanjih.

Prijave (ime, priimek, tel. številka, e-mail) zbiramo do četrtka, 12. 4., do 12. ure na tanja.veber@mkc.si ali 051 659 929, kjer smo prav tako dosegljivi za vsa dodatna vprašanja.

Usposabljanja so namenjena mladim med 15. in 29. letom, ki niso v delovnem razmerju.

Vabljeni k prijavi!

 

Podrobnejši opis posameznih srečanj: 

1. Poslovna komunikacija oz. posebnosti komuniciranja v poslovnem svetu – Petek, 13. 4.

V čem je komunikacija v poslovnem svetu drugačna od te, ki jo sicer »živimo«? Katera pravila veljajo, na kaj biti pozoren/pozorna, da bomo:

 • razumeli posebnosti poslovnega komuniciranja v primerjavi z drugimi oblikami komuniciranja,
 • znali oblikovati prepričljivo komunikacijo,
 • sposobni zmanjšati negativne učinke sporočanja slabih novic in maksimiranja pozitivnih učinkov sporočanja dobrih novic,
 • prepoznali ovire uspešnemu poslovnemu komuniciranju in jih »premagali«,
 • obvladovali nenapisana poslovna pravila komuniciranja (11 zlatih pravil)?

 

2. Kje, kdo, kako in zakaj komuniciramo oz. komunikacijski proces, mreže, vloge in kanali – Četrtek, 19. 4.

Kaj je proces komuniciranja, kaj so mreže, kakšne so različne vloge in preko katerih kanalov poteka komunikacija (poslovna in/ali »vsakdanja)? Kdo je prejemnik (sporočila), kdo oddajnik? Kako se sporazumevamo, kje so komunikacijski šumi, kako jih »odstraniti« in se prepričati, da nas je sogovornik razumel? Vse s ciljem:

 • oblikovati pozitivni odnos in uporabiti primerno komunikacijo do oseb iz različnih kulturnih, nacionalnih, družbenih in socialnih okolij,
 • razumeti, da je razlika, če komuniciramo s poslovnimi partneri, sodelavci, z vodstvom, z družino, s prijatelji,
 • da ni vseeno, kakšen komunikacijski kanal (pot) uporabljamo,
 • razumeti svojo vlogo in stil,
 • se znajti v množici kanalov/medijev, ki jih imamo na voljo in kako preprečiti, da naša komunikacija ne postane pre-obsežna, zmedena, neorganizirana,
 • zavedati se pomena, prednosti in slabosti moderne tehnologije in kanalov komunikacije (od fb do snapchata, od skypa do telekonference),
 • razumeti razliko med odnosom in komunikacijo.

 

3. Kako, s čim in skozi kaj komuniciram oz. različne oblike komuniciranja (pisno, ustno, neverbalno) in vrste komuniciranja (pogajanja, predstavitev, sestanek in poslovni razgovor) – Ponedeljek, 23. 4.

Kdaj se odločiti za pisno komunikacijo, kdaj za ustno in kaj ob tem sporočamo neverbalno (z govorico telesa …)? Naš cilj tukaj bo:

 • spoznati pomen komunikacijskih veščin poslušanja, spraševanja in govorjenja za uspešno komunikacijo,
 • oblikovati ustno in pisno poslovno komunikacijo, ki bo primerna za našega prejemnika,
 • razumeti, kakšna je naša neverbalna govorica in jo – vsaj deloma – obvladati,
 • izbrati ustrezno vrsto komunikacije glede na cilje, ki jih imamo, in vsaj deloma obvladati sestavine teh vrst (torej predstavitve, razgovora, sestanka, telefonskega klica in pogajanj).

 

4. Obleka naredi človeka (mar res?) oz. poslovni bonton in estetika ter etika komuniciranja – Sreda, 25. 4. 

Kdo se še ni vprašal, kako se obleči za kakšen dogodek, najsi bo zasebnega ali uradnega, formalnega značaja? Kaj je sploh to bonton v poslovnem svetu in kako je povezan z estetiko (beli »zokni« pod črne hlače – je to to?)? Cilj te delavnice bo znanje o tem:

 • kako se predstaviti,
 • kako se dobro »mrežiti« in kako dobiti vizitko od tistih oseb, ki te zanimajo,
 • kaj pomeni etika v komunikaciji, kaj je pravično, kaj pošteno,
 • katera so etična načela in kaj storiti, če jih nekdo ne spoštuje,
 • kako se obleči za posamezne priložnosti (opera, poslovno kosilo, večerja pri veleposlaniku, predstavitveni razgovor …),
 • kako prigrizniti stoje na sprejemih, ob tem pa imeti kozarec v eni roki, hrano v drugi, vizitko pa – v tretji.

 

5. Praksa na delu in delo na praksi

Takole, sedaj je čas za vas in vaš prikaz spretnosti in kompetenc, ki ste jih pridobili. Podajte se v svet, izberite si dogodek, ki se ga boste udeležili in – se ga udeležite! Pri tem bodite pozorni na znanje, ki ste ga pridobili … da bo lažje, boste imeli s seboj t. i. odkljuknico (checklisto), da bo lažje spremljati in biti pozoren na 1001 mali detajlček. Kako se torej znajti »v divjem svetu poslovne komunikacije«? Super vam bo šlo!

 

6. Follow-up ali delimo spoznanja z drugimi – Ponedeljek, 7. 5.

Kako ste se imeli na dogodku? Trema, potne roke in nervoza ali ste bili kot »Bond, James Bond« z olivo v kozarcu? V skupini bomo delili svoje izkušnje in spoznanja z ostalimi udeleženkami in udeleženci. In ugotovili boste, da se boste iz spodrsljajev drugih naučili prav toliko kot – od svojih lastnih, kajti prav vsi jih delamo.

 

O projektu Delat grem!:

Projekt Delat grem! poteka pod okriljem Mladinskega kulturnega centra Maribor in mladim ponuja sklope različnih usposabljanj, skozi katera imajo udeleženci možnost krepiti različna znanja in kompetence ter tako povečati možnosti za svojo zaposljivost. Usposabljanja sodijo vsebinsko tako na področje osebne rasti in asertivnosti, kot tudi na področje praktičnih usposabljanj, vezanih na razvoj idej, ki jih imajo mladi, srečanja s potencialnimi delodajalci ter možnosti opravljanja usposabljanj pri različnih delodajalcih.

Projekt je razdeljen na tri vsebinske sklope: Knjižnica znanjBanka povezovanj ter Razvijanje mladih sanj, vsak izmed njih pa bo mladim ponudil svojevrstna usposabljanja. Aktivnosti projekta se bodo v sodelovanju s partnersko organizacijo, Mladinskim svetom Lendava, izvajale tudi v Pomurski regiji. Ob tem pa je v program aktivno vpetih še 19 organizacij iz različnih področij.

Za več vtisov o našem delu na projektu lahko obišče:

 

#delatgrem!
sledi nam page-na
socialnih omrežjih