Aktivnosti
TRENING ZA KREPITEV SAMOZAVESTI
20. 3. - 26. 4. 2018
10.00 - 15.00
MKC Maribor, Ob železnici 16, Maribor

KAJ JE TRENING ZA KREPITEV SAMOZAVESTI?

Trening za krepitev samozavesti je namenjenih mladim, ki bi želeli postati bolj jasni v komunikaciji v medosebnih odnosih. Delali bomo na boljšem razumevanju svojega vedenja, čustev, prepričanj in pričakovanj ter pridobili izkušnjo usklajevanja s pričakovanji drugih. Dotikali se bomo tako komunikacije v prijateljskih in partnerskih odnosih kot tudi komunikacije, ki je vezana na zaposlitveno področje. Tako se bomo na praktičen način srečali s pomenom učinkovite komunikacije na zaposlitvenem razgovoru, kako v delovnem okolju poskrbeti zase, kako se spoprijemati s konflikti in mnogimi drugimi situacijami, ki jih boste udeleženci predstavili sami.

KDAJ BO TRENING POTEKAL?

Skupina se bo srečevala enkrat tedensko, s pričetkom 20. 3., naslednja srečanja pa se bodo zvrstila 27. 3., 10. 4., 17. 4., 24. 4. in 26. 4. Srečanja bodo potekala med 10. in 15. uro v prostorih MKC Maribor, Ob železnici 16, Maribor. Srečanja so med seboj povezana, zato priporočamo, da se udeležite celotnega treninga in ne zgolj posameznih srečanj.

KAKO TRENING POTEKA?

Trening je posebna oblika dela v skupini. Sestavljen je iz skupinskih diskusij, različnih vaj, ki potekajo v parih ali v manjših skupinah in nam služijo kot pripomoček za nadaljnjo debato in bolj zavestno ravnanje v vsakdanjih situacijah. Udeleženci imajo možnost za treniranje novo usvojenih veščin skozi igre vlog in pridobivanje povratnih informacij s strani drugih udeležencev. Obravnavane teme si sledijo v smiselnem sosledju, hkrati pa sta vodji odprti za potrebe določene skupine in se nenehno odzivata na to, kar potrebujejo udeleženci.

Trening bosta izvajali Andreja Romih in Jerca Kozelj (Društvo Center za pomoč mladim), izkušeni mladinski delavki in izvajalki različnih usposabljanj in svetovanj za mlade.

PRIJAVE

Prijave (ime, priimek, telefonska številka, e-mail) sprejemamo do ponedeljka, 19. 3., do 14. ure, na elektronskem naslovu tanja.veber@mkc.si ali na telefonski številki 051 659 929, kjer smo prav tako dosegljivi za več informacij.

Toplo vabljeni!

 

O projektu Delat grem!:

Projekt Delat grem! poteka pod okriljem Mladinskega kulturnega centra Maribor in mladim ponuja sklope različnih usposabljanj, skozi katera imajo udeleženci možnost krepiti različna znanja in kompetence ter tako povečati možnosti za svojo zaposljivost. Usposabljanja sodijo vsebinsko tako na področje osebne rasti in asertivnosti, kot tudi na področje praktičnih usposabljanj, vezanih na razvoj idej, ki jih imajo mladi, srečanja s potencialnimi delodajalci ter možnosti opravljanja usposabljanj pri različnih delodajalcih.

Projekt je razdeljen na tri vsebinske sklope: Knjižnica znanjBanka povezovanj ter Razvijanje mladih sanj, vsak izmed njih pa bo mladim ponudil svojevrstna usposabljanja. Aktivnosti projekta se bodo v sodelovanju s partnersko organizacijo, Mladinskim svetom Lendava, izvajale tudi v Pomurski regiji. Ob tem pa je v program aktivno vpetih še 19 organizacij iz različnih področij.

Za več vtisov o našem delu na projektu lahko obišče:

#delatgrem!
sledi nam na
socialnih omrežjih