Aktivnosti
VRSTE ZAPOSLITEV IN ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI
29. 11. 2017
10:00
MKC Maribor, Ob železnici 16, Maribor & na terenu

VRSTE ZAPOSLITEV IN ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI

V sklopu usposabljanj Vrste zaposlitev in zaposlitvenih možnosti se bomo aktivno in v primerih, ko bo to mogoče, na terenu spoznali z različnimi organizacijami, podjetji in posamezniki, ki bodo predstavili svojo pot do zaposlitve oziroma načine kako njihovo podjetje ali organizacija zaposluje nove kadre. Da bomo čim bolj praktični in da bomo odgovorili na vsa vprašanja, ki so za vas aktualna, vas vabimo, da pripravite svoja vprašanja, na katera bomo skupaj iskali odgovore v diskusiji po vsaki predstavitvi.

JAVNI SEKTOR – Sreda, 29. 11. 2017, ob 10. uri, Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ulica 10 (dobimo se pred glavnim vhodom)

Mojca Žuželj Ogrizek, pravnica in zaposlena v Univerzitetni knjižnici Maribor, nam bo predstavila značilnosti javnega zavoda, pravno formalno ozadje ustanovitve in delovanja takšne organizacije. Spoznali bomo tudi kadrovske vidike vodenja javnega zavoda in pravni vidik zaposlovanja v javnem sektorju.

Za več informacij smo dosegljivi na telefonski številki 051 659 929 ali na elektronskem naslovu info@delatgrem.si.

Toplo vabljeni!

 

V tem sklopu so se v oktobru in novembru že zvrstila naslednja usposabljanja:

STATUS SAMOSTOJNEGA KULTURNEGA DELAVCA – Sreda, 15. 11. 2017, ob 10. uri, Vetrinjski dvor, Vetrinjska ulica 30 (dobimo se na dvorišču)

Vojka Miklavc, samozaposlena v kulturi, bo predstavila status samostojnega kulturnega delavca. Skozi svojo izkušnjo nam bo prikazala postopek pridobitve statusa in uradne pogoje ter pravno-formalni vidik upravljanja takšne vrste zaposlitve. Na podlagi lastne izkušnje bo opredelila prednosti, slabosti in izzive, ki jih takšna oblika zaposlitve prinaša.

PODJETJA – Torek, 14. 11. 2017, ob 10. uri, MKC Maribor, Ob železnici 16 (v 1. nadstropju)

Mitja Florjanc je podjetnik, ki se ukvarja s fotografsko dejavnostjo in nam bo skozi spekter svoje osebne izkušnje predstavil postopek ustanovitve podjetja (d. o. o.) in dela v lastnem podjetju. Odgovoril nam bo na vprašanja kot so ali potrebujemo ustanovni kapital, katere so poslovne oblike podjetij, kakšna je razlika med s. p. in d. o. o., katere so ključne institucije v postopku ustanovitve d. o. o., pogoji za ustanovitev podjetja itd. Približal nam bo tudi kadrovski vidik sodelovanja znotraj podjetja.

PRIJAVA NA RAZPISE – Sreda, 8. 11. 2017, ob 10. uri, MKC Maribor, Ob železnici 16 (v 1. nadstropju)

Nina Pohleven, projektna koordinatorka, nam bo približa prijave na razpise. Skupaj bomo spoznali kje in kako iskati primerne razpise, elemente razpisne dokumentacije in razlike med evropskimi in slovenskimi razpisi. Predavateljica nam bo skozi osebne izkušnje predstavila zaposlitvene priložnosti na projektnem delu.

SAMOZAPOSLITVE (AJPES in TOČKA VEM) – Torek, 7. 11. 2017, ob 10. uri, Ajpes, Trg Leona Štuklja 10 (dobimo se v pritličju)

Vesna Zupanič, zaposlena na Agenciji Republike Slovenije za Javnopravne evidence in storitve – Ajpes, nam bo predstavila vrste samozaposlitev s poudarkom na registraciji samostojnega podjetnika (s. p.). Spoznali bomo institucijo Ajpes in točko Vem, ter glavne razlike med različnimi vrstami samozaposlitev. Udeleženci boste dobili priložnost povprašati o vsem, kar vas zanima v povezavi s samozaposlitvami.

NEVLADNI SEKTOR – Torek, 24. 10. 2017, ob 10. uri, Vetrinjski dvor, Vetrinjska ulica 30 (Marsova izba)

Hana Repše, direktorica zavoda Mars, nam bo predstavila privatni zavod kot obliko nevladne organizacije, ki je bila v preteklosti društvo. Srečamo se v Vetrinjskem dvoru, kjer si bomo ogledali prostore organizacije in njihove glavne aktivnosti. Spoznali bomo razlike med zasebnim in javnim zavodom, postopek ustanovitve zavoda (kdo lahko ustanovi zavod, višina osnovnega kapitala, izbira imena, razmerje med partnerji) ter razliko med zavodom in društvom. Skozi izkušnje predavateljice bomo v sproščeni debati skupaj z udeleženci razmišljali o prednostih in slabostih zasebnega zavoda.

ZAPOSLITVE V TUJINI IN MOBILNOST – Ponedeljek, 23. 10. 2017, ob 10. uri, MKC Maribor, Ob železnici 16 (1. nadstropje)

Gregor Mesarič bo predstavil svojo izkušnjo iskanja zaposlitve v tujini, kjer je uspešno zaposlen že nekaj časa. Predstavil bo razlike v izkušnji razgovora za delo v tujini in Sloveniji in kako se nanj učinkovito pripraviti. Dotaknili se bomo tudi tematik vezanih na urejanje dokumentacije, pred, med in po zaposlitvi v tujini ter kaj vse je potrebno vedeti preden se odločimo za iskanje zaposlitve v tujini.

V drugem delu pa bomo skozi zgodbo Kätlin Tamm spoznali Evropsko prostovoljsko službo kot obliko pridobivanja novih znanj in kompetenc v tujini. Kätlin je prostovoljka pri ki je trenutno na EVS projektu v Mariboru pri društvu Hiša!.

 

O projektu Delat grem!:

Projekt Delat grem! poteka pod okriljem Mladinskega kultnega centra Maribor in mladim ponuja sklope različnih usposabljanj, skozi katera imajo udeleženci možnost krepiti različna znanja in kompetence ter tako povečati možnosti za svojo zaposljivost. Usposabljanja sodijo vsebinsko tako na področje osebne rasti in asertivnosti, kot tudi na področje praktičnih usposabljanj, vezanih na razvoj idej, ki jih imajo mladi, srečanja s potencialnimi delodajalci ter možnosti opravljanja usposabljanj pri različnih delodajalcih.

Projekt je razdeljen na tri vsebinske sklope: Knjižnica znanjBanka povezovanj ter Razvijanje mladih sanj, vsak izmed njih pa bo mladim ponudil svojevrstna usposabljanja. Aktivnosti projekta se bodo v sodelovanju s partnersko organizacijo, Mladinskim svetom Lendava, izvajale tudi v Pomurski regiji. Ob tem pa je v program aktivno vpetih še 19 organizacij iz različnih področjih.

Za več vtisov o našem delu na projektu lahko obišče:

 

#delatgrem!
sledi nam na
socialnih omrežjih