O projektu
DELAT GREM!

Projekt Delat grem! skozi sklope aktivnosti »Knjižnica znanj«, »Banka povezovanj« in »Razvijanje mladih sanj« povezuje brezposelne mlade, migrante in etnične manjšine, dijake ter študente z delodajalci, ki verjamejo v znanje in kompetence mladih. Aktivnosti projekta temeljijo na mladinskem delu, povezovanju Podravske in Pomurske regije ter opolnomočenju mladinskih organizacij. Program Delat grem! vključuje inovativne pristope k večanju zaposljivosti mladih in krepitvi mladinskega dela, izvajal pa se bo v Mariboru in Lendavi.

Namen projekta je krepitev aktivnega državljanstva mladih med 15. in 29. letom skozi različne inovativne metode mladinskega dela, z namenom večanja njihove zaposljivosti in zaposlenosti. Projekt bo udeležencem ponudil različna kvalitetna neformalna usposabljanja in motivirajoče okolje, kjer se bodo lahko potenciali aktivno vključenih udeležencev razvili v dobre in uporabne kompetence, ki jim bodo služile za boljšo zaposljivost.

Splošni cilji projekta Delat grem! so:
a) enakovredno vključevanje migrantov in etničnih manjšin v vse aktivnosti projekta;
b) aktiviranje mladih brezposelnih za bolj aktivno vključevanje v družbo in prevzemanje odgovornosti za svojo prihodnost;
c) širši javnosti predstaviti pomen pridobivanja kompetenc preko mladinskega dela;
d) opolnomočiti mladinske organizacije za prepoznavanje kompetenc prostovoljcev, ki pri njih sodelujejo;
e) prenesti dobre prakse mladinskega dela v Pomursko regijo, še posebej v Lendavo;
f) povezati mlade z lokalnimi podjetji in organizacijami ter na tak način vzpostaviti povezavo med mladimi in delodajalci;
g) predstaviti poklice, ki so manj znani, a imajo velik zaposlitveni potencial na trgu dela.

Glavni kvantitativni cilji projekta Delat grem!:
a) na podlagi pridobljenih kompetenc mladih v okviru projekta realizirati 20 zaposlitev mladih, od tega vsaj 2 migranta;
b) izvedba 37 vsebinsko različnih usposabljanj;
c) izvedba podpornih aktivnosti v obliki otvoritvene in zaključne konference, seminarja za prepoznavanje kompetenc pridobljenih v mladinskem delu, priprave dveh priročnikov o metodah v mladinskem delu;
d) aktivno sodelovati z 19 podpornimi organizacijami s področja zaposlovanja, gospodarstva, kulturnih in kreativnih industrij, mladinskega dela; e) v aktivnosti vključiti 293 mladih;
f) najmanj 50 objav v medijih;
g) 5000 ogledov spletne strani projekta ter vsaj 1200 všečkov na socialnem omrežju projekta.

Jedro projekta Delat grem! predstavljajo sklopi »Banka povezovanj«, »Knjižnica znanj« in »Razvijanje mladih sanj«. Aktivnosti v okviru sklopa »Banka povezovanj« bodo udeležence krepila v veščinah projektnega in mladinskega dela, udeleženci pa se bodo imeli tudi priložnost povezati s potencialnimi delodajalci. Sklop »Knjižnica znanj« bo udeležence seznanil z metodo žive knjižnice, ki pa bo tokrat ponudila možnost spoznati zgodbe različnih poklicev, udeleženci projekta pa bodo imeli tudi možnost spoznati delovna mesta predstavljenih poklicev v praksi.

V sklop »Razvijanje mladih sanj« sodijo naslednja usposabljanja:
a) Tedenska usposabljanja, ki temeljijo na splošnem spoznavanju sveta zaposlitev, raziskovanju svojih poklicnih in življenjskih želja, odpiranju vprašanj o tem kako se učinkovito predstaviti;
b) usposabljanja s področja kreativnih in kulturnih tehnologij, ki predstavljajo eno izmed najhitreje razvijajočih se področij zaposlitvenih možnosti;
c) usposabljanje na temo asertivnosti, kjer bo poudarek na praktičnem pridobivanju veščin konstruktivne komunikacije, prepoznanja svojih potreb in želja.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

#delatgrem!
sledi nam na
socialnih omrežjih